Impresszum

Sportpálya Udvar MTK labdarugó sportközpont

A vonatkozó Kormányhatározatnak megfelelően 2019-ben Budapesten kerül megrendezésre a következő Maccabi Európa Játékok. A tervpályázat tárgyát képező fejlesztés célja kettős: egyrészt a „zsidó olimpia” néven is emlegetett kimagasló jelentőségű sportesemény kiegészítő infrastrukturális igényeinek biztosítása (labdarúgó- és a gyeplabda mérkőzések), másrészt a Játékok befejezése után, utóhasznosítással az MTK Labdarugó Akadémia létrehozása a rendelkezésre álló, mintegy 7.5 hektár nagyságú területen. Az új sportlétesítmény révén megvalósulna a jelenleg kihasználatlanul álló, a városbelső területén éktelenkedő, hatalmas barnamezős ipari terület és környezetének revitalizációja is. A távlatban pedig a valamikori pályaudvar helyén létrejöhet a korábbi zárvány helyett egy komoly zöldterületi értékkel bíró, fővárosi jelentőségű sport és szabadidős sáv.

JELENLEGI ÁLLAPOT:

 

Az egykori Józsefvárosi-pályaudvaron 2005 decembere óta nincs vasúti forgalom. A Fiumei úti oldalon 2015-ben elkészült a Sorsok Háza – Holokauszt Gyermekáldozatainak Emlékhelye együttes, azonban a komplexumot ismert okokból a mai napig nem nyitották meg. A Salgótarjáni út menti területek és épületállomány állapota leromlott, a megmaradt épületek döntő többsége már csak nagyon komoly anyagi ráfordítással lenne menthető.

 

Az északi oldalon a védett Nemzeti sírkert és az Izraelita Temető mellett az MTK alig használt edzőpályái találhatók, a Salgótarjáni út zsákutca, csak vasúti sínek feletti felüljáró gyalogos- és a villamos forgalmat biztosítja. A délnyugati sávot a Magyar Posta létesítményei foglalják el. A pályaudvar területének telekkönyvi rendezése folyamatban van, a tervezett Sportpálya Udvara hrsz.: 38818/58 jelű telken létesül majd, amelyet kiszabályozott magánút fog elválasztani az MKSZ kezelésébe kerülő másik telekrésztől.

 

A közlekedési kapcsolatok fejlesztésre szorulnak, a Maccabi Játékok megrendezéséhez elengedhetetlen a Salgótarjáni út meghosszabbítása és kétsávossá tétele (+ kerékpárút). Új felüljáró egyelőre nem épül, de az MTK edzőpálya megközelíthetővé válik és területén keresztül a Kerepesi Sportparkkal is lesz gépjárművel is használható kapcsolat a temető mögött. A közmű hálózat csak részleges (gáz nincs, áram csak a vasúti hálózatról van) és elavult, védett faállomány nincs.  

 

ÉPÍTÉSZETI KONCEPCIÓ, TERVEZETT ÁLLAPOT:

 

A tervezési program alapvetően két részre bontható. Az adott esetben prioritást élveznek a jelentős, 5 hektár feletti helyigényű sportpályák, a leendő labdarugó akadémia működtetéséhez szükséges épületeknek véleményünk szerint ezekhez kell igazodnia. A focipályák ideális tájolása észak-déli, vagyis az adott helyen a telek hossztengelyére merőlegesen kell elhelyezni őket.

 

Fontos kötöttség még, hogy a lelátónak a centerpálya nyugati oldalán kell lennie. A funkciócsoportok (fedett sportterületek, üzemeltetés, szállás) viszont nem különülnek el egymástól szigorúan, több változatban is kapcsolódhatnak egymáshoz és a lelátóhoz.

 

A hely szűke mellett a Maccabi Játékok megnyitásáig hátralévő idő rövidsége is lényeges szempont, ezért egy ütemezhető megvalósításnak rengeteg előnye lehet.

 

Első koncepcionális lépésként a 6 pálya elhelyezési lehetőségeit vizsgáltuk meg. Az egyik lehetséges változatnál 4 pálya észak-déli, kettő pedig kelet-nyugati tengelyű, a fedett sportterületek és a lelátó pedig összeépítve, egy tömbben a magánút mentén fekszik.

A telekméretek és geometria lehetővé teszik a tájolás szempontjából legjobb elhelyezést is, viszont a biztonsági sávok és a pályák közötti belső utak miatt ez az elrendezés viszonylag keskeny sávot hagy a nyugati oldalon az „F”kategóriás lelátónak és az épületeknek. Ebben az esetben utóbbiakat külön kell választani, együtt már nem férnek el a megmaradó helyen.

A két verzió részletes összehasonlítása után a második mellett döntöttünk az alábbiak miatt:

 

A labdarugó pályák tájolása szempontjából ez a legjobb, hiszen ellentétben a 4 +2-es elrendezéssel, itt mind a 6 jó tájolású, ez a legrendezettebb struktúra.

 

A lelátó és fedett sportterületek összeépítése elsőre vonzónak tűnő alternatíva, de az előnyök mellett ennek komoly hátrányai is vannak. A szétválasztás jobban funkcionál, hiszen az egyik rész csak időszakosan használt a meccsek idején, míg a másik folyamatosan, gyakorlatilag minden nap.

 

Ha a főépületet a Salgótarjáni úttal párhuzamosan építjük, akkor a pályákkal intenzívebb a kapcsolata, jobb a rálátás ezekre és rövidebbek a sporttelepen belüli közlekedési távolságok. Egybeépítés esetén mindez csak a centerpályára lenne igaz.

 

A szétbontott változat sokkal könnyebben ütemezhető, akár több lépésben is építhető. Az egységek párhuzamos kivitelezésével rövidíthető az építési idő. A későbbi ütemek ebben az esetben képesek arra, hogy az időközben felmerülő módosítási igényeket rugalmasan befogadják.

 

A hazai és vendégszurkolói oldalak szétválasztása és a tömegforgalom kezelése könnyebben oldható meg, ha a lelátó önálló egység. Bármilyen esetleges későbbi változtatási, bővítési igény esetén az átépítés is egyszerűbb.

 

A sporttelep vagy egy, vagy két oldalról védett a két változatban a széltől, illetve zajtól, az utóbbi nyilvánvalóan jobb megoldás.

 

A szétválasztás olcsóbb, egyszerűbb épületeket eredményez, nincs szükség sem pinceszintre, sem földszint + 1 szintnél magasabb építményre.

 

Meggyőződésünk, hogy a fentiek bőven ellensúlyozzák a szétválasztással járó kisebb üzemeltetési nehézségeket, ezért a hat észak-déli hossztengelyű pályás változat mellett döntöttünk, a centerpálya melletti önálló lelátóval és több ütemben építhető, a Salgótarjáni úttal párhuzamosan elhelyezett fedett sportterületekkel és kiszolgáló funkciókkal, illetve erőnléti pályákkal.

 

A terület gyalogos feltárását a magánút felől oldottuk meg, a hosszan elnyúló főépület és a lelátó találkozásánál nyitott gyülekezőtérrel, ahonnan az Akadémia főbejárata és a Lelátó hazai szektora egyaránt elérhető. A vendégszurkolók beléptetése a lelátó déli végén lesz, míg a bírói bejárat középen.

A terület villamossal megközelíthető, de a vendégek, szülők számára a magánút mentén végig parkolókat is terveztünk, fenntartott hellyel a mentőnek,bíróknak.

 

A dolgozói és sportolói gépjármű forgalom számára a Salgótarjáni út mentén belső szervizutat alakítottunk ki, itt helyeztük el a parkolók többségét és innen nyílnak a gazdasági, illetve hátsó bejáratok is. A portáról mind a személy, mind az autós forgalom ellenőrizhető, a főépület természetes módon szétválasztja a kettőt.

 

A szervizútról aztán további belső feltáró utak vezetnek a pályákhoz, az üzemeltetési és karbantartási igényekre tekintettel mind a leendő magánút, mind a meghosszabbított és kiszélesített Salgótarjáni út felől nyitunk egy-egy kaput, amit nagyobb munkálatok idején lehet használni a szállítási utak rövidítésére.

 

A főépület sávjában lesz a játszótér, a kaputároló, a kisebb gyakorló és erősítőpályák. A telek végében lesz a parkfenntartási központ földszintes, részben zöldtetős épülete, a karbantartó műhellyel és tartozékaival, illetve a gazdasági udvarral együtt.

 

Az ütemezhetően építhető, F+1 szintes labdarúgó akadémia funkciócsoport a beépítési koncepciónak megfelelően lineárisan épül fel. Az első egység az előcsarnokkal (recepció, ruhatár, vizesblokk, lift, büfé, játszószoba) kezdődik, a földszintet az átlagos öltözők (melyek az utóhasznosításban az utánpótlási korosztályok és a vendégek öltözői lesznek), illetve a mosoda foglalják el. Az első egység emeletén kapnak helyet az irodák, tárgyalók, az edzői munkahelyek és a videó elemző szoba, valamint az utánpótlás pihenőhelyiségei.

 

A második egység földszintjén a konyhaüzem / étterem és a kiemelt csapat öltözője található, míg az emeleten a konditerem, az orvosi- és rehabilitációs szobák és a kiemelt csapat pihenőtere van. Ez a funkciócsoport nem szükséges feltétlenül a Maccabi játékok lebonyolításához, így akár még „berendezetlen” diszponibilis területként szolgálhat ebben a fázisban, de kivitelezése későbbre is hagyható. A belső egységek határát lépcsőházak is jelzik, amelyek egyben tagolják is a hosszú tömeget.

 

A harmadik ütem a szállásépület. Ebben az épületben a földszintet a közösségi funkciók töltik meg, a szobák az emeletre kerültek.

 

A pályák felőli, déli oldalon fedett-nyitott tér fut végig, amely felnagyított „tornácként” több funkciót is betölt. A praktikus szempontokon túl, mint például az árnyékolás, ez egy olyan köztes tér, amely kapcsolatot teremt az akadémia ütemei között, egységessé teszi a főhomlokzatot és jól használható átmeneti zónát képez a labdarugó pályák és az épületek között.

 

A lelátó szintén kétszintes, de a büfék és a vezetési pont dobozok kivételével az emelet csak fedett-nyitott tér. A földszinten a mérkőzésekhez elengedhetetlen helyiségek sorolódnak, a pálya felőli oldalon a kispadokkal. A feltöltés felülről történik, összesen 406 (56 vendégszurkoló, 14%) ülőhelyet terveztünk, plusz az MLSZ előírásoknak megfelelő számú állóhelyet. A megközelítések szigorúan elválasztottak, vizesblokkból és büféből is kettőt terveztünk.

Építész

Nagy Iván, Sólyom Benedek, Ábrahám Tamás, Hellenpárt György, Järger Zsolt, Somorácz György

Belsőépítész

Tolnai Zsolt, Bárdossy Krisztina, Lévay Áron, Megyesi Gabi, Szabó Péter Róbert

Látványtervező
Tájépítész

Szöbölödi Anita, Takács Dániel, Varró Dorottya, Meiszterné Kapisinszky Dóra, Zentai Katalin

Tervezőgrafikus
Kiállítástervező
Funkció
Pályázat

nyílt tervpályázat - 1. díj

Év
2018
Helyszín

Budapest VIII. kerület

Budapest VIII.
,
HU
Megrendelő
Fotó
Díjak
Funkció
Pályázat

nyílt tervpályázat - 1. díj

Év
2018
Helyszín

Budapest VIII. kerület

Budapest VIII.
,
HU
Megrendelő
Fotó
Díjak
#
409
#
409

Sportpálya Udvar MTK labdarugó sportközpont

Summa

A vonatkozó Kormányhatározatnak megfelelően 2019-ben Budapesten kerül megrendezésre a következő Maccabi Európa Játékok. A tervpályázat tárgyát képező fejlesztés célja kettős: egyrészt a „zsidó olimpia” néven is emlegetett kimagasló jelentőségű sportesemény kiegészítő infrastrukturális igényeinek biztosítása (labdarúgó- és a gyeplabda mérkőzések), másrészt a Játékok befejezése után, utóhasznosítással az MTK Labdarugó Akadémia létrehozása a rendelkezésre álló, mintegy 7.5 hektár nagyságú területen. Az új sportlétesítmény révén megvalósulna a jelenleg kihasználatlanul álló, a városbelső területén éktelenkedő, hatalmas barnamezős ipari terület és környezetének revitalizációja is. A távlatban pedig a valamikori pályaudvar helyén létrejöhet a korábbi zárvány helyett egy komoly zöldterületi értékkel bíró, fővárosi jelentőségű sport és szabadidős sáv.

JELENLEGI ÁLLAPOT:

 

Az egykori Józsefvárosi-pályaudvaron 2005 decembere óta nincs vasúti forgalom. A Fiumei úti oldalon 2015-ben elkészült a Sorsok Háza – Holokauszt Gyermekáldozatainak Emlékhelye együttes, azonban a komplexumot ismert okokból a mai napig nem nyitották meg. A Salgótarjáni út menti területek és épületállomány állapota leromlott, a megmaradt épületek döntő többsége már csak nagyon komoly anyagi ráfordítással lenne menthető.

 

Az északi oldalon a védett Nemzeti sírkert és az Izraelita Temető mellett az MTK alig használt edzőpályái találhatók, a Salgótarjáni út zsákutca, csak vasúti sínek feletti felüljáró gyalogos- és a villamos forgalmat biztosítja. A délnyugati sávot a Magyar Posta létesítményei foglalják el. A pályaudvar területének telekkönyvi rendezése folyamatban van, a tervezett Sportpálya Udvara hrsz.: 38818/58 jelű telken létesül majd, amelyet kiszabályozott magánút fog elválasztani az MKSZ kezelésébe kerülő másik telekrésztől.

 

A közlekedési kapcsolatok fejlesztésre szorulnak, a Maccabi Játékok megrendezéséhez elengedhetetlen a Salgótarjáni út meghosszabbítása és kétsávossá tétele (+ kerékpárút). Új felüljáró egyelőre nem épül, de az MTK edzőpálya megközelíthetővé válik és területén keresztül a Kerepesi Sportparkkal is lesz gépjárművel is használható kapcsolat a temető mögött. A közmű hálózat csak részleges (gáz nincs, áram csak a vasúti hálózatról van) és elavult, védett faállomány nincs.  

 

ÉPÍTÉSZETI KONCEPCIÓ, TERVEZETT ÁLLAPOT:

 

A tervezési program alapvetően két részre bontható. Az adott esetben prioritást élveznek a jelentős, 5 hektár feletti helyigényű sportpályák, a leendő labdarugó akadémia működtetéséhez szükséges épületeknek véleményünk szerint ezekhez kell igazodnia. A focipályák ideális tájolása észak-déli, vagyis az adott helyen a telek hossztengelyére merőlegesen kell elhelyezni őket.

 

Fontos kötöttség még, hogy a lelátónak a centerpálya nyugati oldalán kell lennie. A funkciócsoportok (fedett sportterületek, üzemeltetés, szállás) viszont nem különülnek el egymástól szigorúan, több változatban is kapcsolódhatnak egymáshoz és a lelátóhoz.

 

A hely szűke mellett a Maccabi Játékok megnyitásáig hátralévő idő rövidsége is lényeges szempont, ezért egy ütemezhető megvalósításnak rengeteg előnye lehet.

 

Első koncepcionális lépésként a 6 pálya elhelyezési lehetőségeit vizsgáltuk meg. Az egyik lehetséges változatnál 4 pálya észak-déli, kettő pedig kelet-nyugati tengelyű, a fedett sportterületek és a lelátó pedig összeépítve, egy tömbben a magánút mentén fekszik.

A telekméretek és geometria lehetővé teszik a tájolás szempontjából legjobb elhelyezést is, viszont a biztonsági sávok és a pályák közötti belső utak miatt ez az elrendezés viszonylag keskeny sávot hagy a nyugati oldalon az „F”kategóriás lelátónak és az épületeknek. Ebben az esetben utóbbiakat külön kell választani, együtt már nem férnek el a megmaradó helyen.

A két verzió részletes összehasonlítása után a második mellett döntöttünk az alábbiak miatt:

 

A labdarugó pályák tájolása szempontjából ez a legjobb, hiszen ellentétben a 4 +2-es elrendezéssel, itt mind a 6 jó tájolású, ez a legrendezettebb struktúra.

 

A lelátó és fedett sportterületek összeépítése elsőre vonzónak tűnő alternatíva, de az előnyök mellett ennek komoly hátrányai is vannak. A szétválasztás jobban funkcionál, hiszen az egyik rész csak időszakosan használt a meccsek idején, míg a másik folyamatosan, gyakorlatilag minden nap.

 

Ha a főépületet a Salgótarjáni úttal párhuzamosan építjük, akkor a pályákkal intenzívebb a kapcsolata, jobb a rálátás ezekre és rövidebbek a sporttelepen belüli közlekedési távolságok. Egybeépítés esetén mindez csak a centerpályára lenne igaz.

 

A szétbontott változat sokkal könnyebben ütemezhető, akár több lépésben is építhető. Az egységek párhuzamos kivitelezésével rövidíthető az építési idő. A későbbi ütemek ebben az esetben képesek arra, hogy az időközben felmerülő módosítási igényeket rugalmasan befogadják.

 

A hazai és vendégszurkolói oldalak szétválasztása és a tömegforgalom kezelése könnyebben oldható meg, ha a lelátó önálló egység. Bármilyen esetleges későbbi változtatási, bővítési igény esetén az átépítés is egyszerűbb.

 

A sporttelep vagy egy, vagy két oldalról védett a két változatban a széltől, illetve zajtól, az utóbbi nyilvánvalóan jobb megoldás.

 

A szétválasztás olcsóbb, egyszerűbb épületeket eredményez, nincs szükség sem pinceszintre, sem földszint + 1 szintnél magasabb építményre.

 

Meggyőződésünk, hogy a fentiek bőven ellensúlyozzák a szétválasztással járó kisebb üzemeltetési nehézségeket, ezért a hat észak-déli hossztengelyű pályás változat mellett döntöttünk, a centerpálya melletti önálló lelátóval és több ütemben építhető, a Salgótarjáni úttal párhuzamosan elhelyezett fedett sportterületekkel és kiszolgáló funkciókkal, illetve erőnléti pályákkal.

 

A terület gyalogos feltárását a magánút felől oldottuk meg, a hosszan elnyúló főépület és a lelátó találkozásánál nyitott gyülekezőtérrel, ahonnan az Akadémia főbejárata és a Lelátó hazai szektora egyaránt elérhető. A vendégszurkolók beléptetése a lelátó déli végén lesz, míg a bírói bejárat középen.

A terület villamossal megközelíthető, de a vendégek, szülők számára a magánút mentén végig parkolókat is terveztünk, fenntartott hellyel a mentőnek,bíróknak.

 

A dolgozói és sportolói gépjármű forgalom számára a Salgótarjáni út mentén belső szervizutat alakítottunk ki, itt helyeztük el a parkolók többségét és innen nyílnak a gazdasági, illetve hátsó bejáratok is. A portáról mind a személy, mind az autós forgalom ellenőrizhető, a főépület természetes módon szétválasztja a kettőt.

 

A szervizútról aztán további belső feltáró utak vezetnek a pályákhoz, az üzemeltetési és karbantartási igényekre tekintettel mind a leendő magánút, mind a meghosszabbított és kiszélesített Salgótarjáni út felől nyitunk egy-egy kaput, amit nagyobb munkálatok idején lehet használni a szállítási utak rövidítésére.

 

A főépület sávjában lesz a játszótér, a kaputároló, a kisebb gyakorló és erősítőpályák. A telek végében lesz a parkfenntartási központ földszintes, részben zöldtetős épülete, a karbantartó műhellyel és tartozékaival, illetve a gazdasági udvarral együtt.

 

Az ütemezhetően építhető, F+1 szintes labdarúgó akadémia funkciócsoport a beépítési koncepciónak megfelelően lineárisan épül fel. Az első egység az előcsarnokkal (recepció, ruhatár, vizesblokk, lift, büfé, játszószoba) kezdődik, a földszintet az átlagos öltözők (melyek az utóhasznosításban az utánpótlási korosztályok és a vendégek öltözői lesznek), illetve a mosoda foglalják el. Az első egység emeletén kapnak helyet az irodák, tárgyalók, az edzői munkahelyek és a videó elemző szoba, valamint az utánpótlás pihenőhelyiségei.

 

A második egység földszintjén a konyhaüzem / étterem és a kiemelt csapat öltözője található, míg az emeleten a konditerem, az orvosi- és rehabilitációs szobák és a kiemelt csapat pihenőtere van. Ez a funkciócsoport nem szükséges feltétlenül a Maccabi játékok lebonyolításához, így akár még „berendezetlen” diszponibilis területként szolgálhat ebben a fázisban, de kivitelezése későbbre is hagyható. A belső egységek határát lépcsőházak is jelzik, amelyek egyben tagolják is a hosszú tömeget.

 

A harmadik ütem a szállásépület. Ebben az épületben a földszintet a közösségi funkciók töltik meg, a szobák az emeletre kerültek.

 

A pályák felőli, déli oldalon fedett-nyitott tér fut végig, amely felnagyított „tornácként” több funkciót is betölt. A praktikus szempontokon túl, mint például az árnyékolás, ez egy olyan köztes tér, amely kapcsolatot teremt az akadémia ütemei között, egységessé teszi a főhomlokzatot és jól használható átmeneti zónát képez a labdarugó pályák és az épületek között.

 

A lelátó szintén kétszintes, de a büfék és a vezetési pont dobozok kivételével az emelet csak fedett-nyitott tér. A földszinten a mérkőzésekhez elengedhetetlen helyiségek sorolódnak, a pálya felőli oldalon a kispadokkal. A feltöltés felülről történik, összesen 406 (56 vendégszurkoló, 14%) ülőhelyet terveztünk, plusz az MLSZ előírásoknak megfelelő számú állóhelyet. A megközelítések szigorúan elválasztottak, vizesblokkból és büféből is kettőt terveztünk.

No items found.