Impresszum

Margitszigeti úszó VB létesítményei

A Nemzeti Sportuszoda építészeti kvalitásán túl, a magyar sport szimbólumává is vált, így az Európa Bajnokság méltó  színhelye lehet.

A tervezési feladat a meglévő létesítmény olyan bővítése, amely a  megváltozott verseny igények kielégítésére szolgál és az épületegyüttes építészeti és sportmúltját tiszteletben tartja. A környezetében lévő épületek építészeti és területi egységét figyelembe veszi, azokkal szerves egységet képes teremteni (olyan példamutató egységet, ami a Hajós Alfréd és a Csonka testvérek által tervezett első két ütem között érezhető).

Telepítés

A bővítésre rendelkezésre álló terület az ideális, egy tengelyre szervezett két medence telepítésére nem ad lehetőséget.Így az új medencéket- az észak-dél irányú tengely előírás szerinti betartásával-, eltolt, párhuzamos tengelyre szerveztük. A területi kötöttségek miatt ezt az elrendezést is csak úgy lehetett kialakítani, hogy a meglévőműugró torony melletti lelátót elbontottuk, a kiírás lehetősége szerint. Így a két műugró medence egymás mellé került, funkcionálisan egy egységet képez.

Meg kellett oldani a meglévő épületegyüttes északi lezárását, hogy egy új építészeti elemmel fent tudjuk tartani a meglévő egységet, és egyben védi az uralkodó szélirányból az uszodaterét.  Ez az elem a lezáráson túl magában foglalja az új műugró medence ugró felületeit. Az ugrótorony javasolt építészeti megjelenését az is indokolja, hogy nehezen képzelhető el két magában álló torony közvetlenül egymás mellett. Úgy ítéljük meg, hogy ez a két funkciót ellátó, nagyon hangsúlyos építészeti elem jelképe lehet az Európa Bajnokságnak,mely kötődik a meglévő építészeti egységhez, és nyit az új funkciók felé (az EB logójára tett grafikai javaslatunkat mellékeljük).

Az ugrómedence körüljáró szintje megegyezik a meglévőével (103.80m Bf.), az úszómedencéé ennél 30 cm-rel alacsonyabban helyezkedik el (103.50 m Bf.), és így alkalmazkodik a jelenlegi terepviszonyokhoz. A 30 cm-es süllyesztés elég arra, hogy az úszómedenceterének aréna jelleget adjon, ugyanakkor az akadálymentes közlekedést is lehetővé teszi a betervezett rámpákkal a két medence között.

A két új medence között helyeztük el az összes építendő funkciót, a fix lelátókat, teraszt, az öltözőket, a vizes helyiségeket, a pótlandó edzőtermet, úgy, hogy ez egy egységes, horizontális épület legyen. Erről csak a gépészeti központot választottuk le, amelynek telepítését a kazánház és a vízgépészet (vegyszertárolás és kezelés)biztonságos elkülönítése és a meglévő trafóháznak az építészeti együttesbe valóintegrálása indokolta.

Kialakítottunk egy megemelt szintű teraszt, mely utal a meglévő, medencéhez kapcsolódó, jól üzemelő teraszokhoz.Ez az egység magában foglalja azt az építészeti elemet is, mely kijelöli a fixtribünök feljáró lépcsőjét.

A medencék elhelyezése mindkét esetben -az Európa Bajnokság idején, valamint a mindennapi használatban- lehetőséget biztosít az uszoda funkciójának megfelelő, belső közlekedési igények kielégítésére és külső megközelítésére (lásd funkcionális kialakítás címszó alatt!).

A telepítésnél elsődleges szempont volt,hogy az új fix létesítmények csak a bővítésre rendelkezésre állóterületen helyezkedjenek el, a Főkert területét, valamint a közterületet ne vegyék igénybe. A terület keleti oldalán a medence körüljárhatósága csak úgy volt biztosítható, hogy a terület határa kiegyenesedik,  az uszoda területének csökkentésével és a közterület ugyanilyen méretű átadásával( a helyszínrajzon ábrázoltuk a javasolt területcserét). Az Európa Bajnokságidején az ideiglenes lelátók - a kiírás megengedésével összhangban- részben közterületen, részben a Főkert területén helyezhetők el.

A verseny oldal területén, könnyűszerkezetből modulban tervezett, a bírók számára és szükség szerint a légkondicionált számítógépes központnak fedett elhelyezést biztosító ideiglenes létesítmény kerül kialakításra, melynek tetőszintje /a jobb rálátás szempontjából/ helyet ad az úszómedencéhez kapcsolódó eredményhirdetésnek.

Természetesen a nagy program a meglévőfaállomány jelentős részének kivágását teszi szükségessé, de ahol lehetett egy-egy értékes egyedet megtartottunk, illetve az uszoda terét északi irányból a megtartott fasor zárja le.

Az épületegyüttes megközelítése verseny idején

Elsődleges szempont volt a versenyzői- és aközönségforgalom elkülönítése.

A funkcióból adódóan a versenyzők, edzők,versenybírók a meglévő fedett uszoda bejáratán közelítik meg az épületegyüttest. A meglévő öltözőkön keresztül, a régi medencék  használatával/bemelegítés, edzés/  érik el az új versenymedencéket.

A közönség, a  versenyzők közlekedési rendszerével ellentétes irányból,  az úszómedenceészak-keleti sarkán közelíti meg  mint a fix,  mint az ideiglenes lelátókat. Fixlelátót – a költségek csökkentése érdekében csak az úszómedencéhez, és a minimális 1000 férőhelyre létesítettünk. Mobil lelátót az úszómedencéhez 5000 főre, az ugrómedencéhez 2000 főre terveztünk, melyeknek a feltöltése a közös közönségbejáraton keresztül, míg a lökésszerű ürítése több kijáraton át lehetséges. Az egyes eseményeken várható nagy érdeklődés miatt a jelenlegi külső lelátó 3600 férőhelyének felhasználásával is számoltunk, ahonnan nagy kivetítők segítségével lehet a szomszédban zajló eseményeket figyelemmel kísérni. Ez az úszómedencében folyó sportesemény estén összesen 9600 nézőelhelyezését jelenti.

Az elkülönített közlekedési rendszerből adódóan, a versenyzői oldalhoz kapcsolódik a meglévő szálloda funkciója, mely a bírók, szövetségek igényeit elégítheti ki. A közönségforgalmi oldalhoz kapcsolódva, de attól elkülönülve, a meglévő klubház a sajtó és a VIP vendégek számára kerül hasznosításra, önálló bejárattal a Duna-part felől. A klubház az EB idején alkalmassá tehető a szükséges irodák befogadására a tervezett eredeti állapot rekonstruálása esetén is, ami tervezői szándék.

A fix lelátó alatt visszapótolt edzőterem nagy versenyek alkalmával a sportolói pihenőnek és „utolsó hívószobának”rendezhető be.

A terv még arra is lehetőséget ad, hogy asajtó és a versenyzők, illetve edzők -bizonyos ellenőrzési szempontok figyelembevételével- a tervezett teraszon találkozzanak.

 

Az épületegyüttes mindennapi használata

Az új medencék elérhetők a meglévő épület öltözőrendszerén keresztül. Az új öltözők megközelíthetők kívülről is, az uszodai előírásoknak megfelelően /száraz-vizes oldal/, de használhatók szakági öltözőkként is /vízilabdázók, öttusázók, műugrók/ az uszoda vizes oldali része felől megközelítve. Az öltözők nagyobb flexibilitása érdekében a program szerinti 2x40 helyett 4x20 fősre terveztük az öltözőket.

A tervezés során betartottuk a medencék kialakítására vonatkozó sportági /FINA/ előírásokat, a létesítményeknél a lelátókra, a WC és vizes blokkokra, öltözőre érvényes országos építési szabályokat.

Az 1000 fős lelátó tetején végigfutónapozó terasz és a gépészeti központ tetején kialakított járható tető kisebb versenyek alkalmával lelátóként is szolgál 100-150 néző számára. Az elbontásra javasolt edzőtermet a lelátó alatt pótoltuk vissza a klubház felől közvetlen megközelítést adva.

Az új medencék szervesen kapcsolódnak a meglévő épületegyütteshez, értéknövelően szolgálják mint a sport, mint a közönség elvárásait.

Építész

Pálfy Sándor, Keller Ferenc, Kapitány József, Fialovszky Tamás, Vajda Barbara, Galina Zoltán, Láris Barnabás

Belsőépítész
Látványtervező
Tájépítész

Karády Gábor, Csontos Csenge

Tervezőgrafikus
Kiállítástervező
Funkció

Ugrótorony

Versenymedence

Pályázat

2004 - nyílt tervpályázat 1. díj

Év
2006
Helyszín

Budapest, Magyarország

Budapest
,
HU
Megrendelő
Fotó

Bujnovszky Tamás, Polgár Attila (légifotó)

Díjak
Publikációk
Funkció

Ugrótorony

Versenymedence

Pályázat

2004 - nyílt tervpályázat 1. díj

Év
2006
Helyszín

Budapest, Magyarország

Budapest
,
HU
Megrendelő
Fotó

Bujnovszky Tamás, Polgár Attila (légifotó)

Díjak
Publikációk
#
188
#
188

Margitszigeti úszó VB létesítményei

Summa

A Nemzeti Sportuszoda építészeti kvalitásán túl, a magyar sport szimbólumává is vált, így az Európa Bajnokság méltó  színhelye lehet.

A tervezési feladat a meglévő létesítmény olyan bővítése, amely a  megváltozott verseny igények kielégítésére szolgál és az épületegyüttes építészeti és sportmúltját tiszteletben tartja. A környezetében lévő épületek építészeti és területi egységét figyelembe veszi, azokkal szerves egységet képes teremteni (olyan példamutató egységet, ami a Hajós Alfréd és a Csonka testvérek által tervezett első két ütem között érezhető).

Telepítés

A bővítésre rendelkezésre álló terület az ideális, egy tengelyre szervezett két medence telepítésére nem ad lehetőséget.Így az új medencéket- az észak-dél irányú tengely előírás szerinti betartásával-, eltolt, párhuzamos tengelyre szerveztük. A területi kötöttségek miatt ezt az elrendezést is csak úgy lehetett kialakítani, hogy a meglévőműugró torony melletti lelátót elbontottuk, a kiírás lehetősége szerint. Így a két műugró medence egymás mellé került, funkcionálisan egy egységet képez.

Meg kellett oldani a meglévő épületegyüttes északi lezárását, hogy egy új építészeti elemmel fent tudjuk tartani a meglévő egységet, és egyben védi az uralkodó szélirányból az uszodaterét.  Ez az elem a lezáráson túl magában foglalja az új műugró medence ugró felületeit. Az ugrótorony javasolt építészeti megjelenését az is indokolja, hogy nehezen képzelhető el két magában álló torony közvetlenül egymás mellett. Úgy ítéljük meg, hogy ez a két funkciót ellátó, nagyon hangsúlyos építészeti elem jelképe lehet az Európa Bajnokságnak,mely kötődik a meglévő építészeti egységhez, és nyit az új funkciók felé (az EB logójára tett grafikai javaslatunkat mellékeljük).

Az ugrómedence körüljáró szintje megegyezik a meglévőével (103.80m Bf.), az úszómedencéé ennél 30 cm-rel alacsonyabban helyezkedik el (103.50 m Bf.), és így alkalmazkodik a jelenlegi terepviszonyokhoz. A 30 cm-es süllyesztés elég arra, hogy az úszómedenceterének aréna jelleget adjon, ugyanakkor az akadálymentes közlekedést is lehetővé teszi a betervezett rámpákkal a két medence között.

A két új medence között helyeztük el az összes építendő funkciót, a fix lelátókat, teraszt, az öltözőket, a vizes helyiségeket, a pótlandó edzőtermet, úgy, hogy ez egy egységes, horizontális épület legyen. Erről csak a gépészeti központot választottuk le, amelynek telepítését a kazánház és a vízgépészet (vegyszertárolás és kezelés)biztonságos elkülönítése és a meglévő trafóháznak az építészeti együttesbe valóintegrálása indokolta.

Kialakítottunk egy megemelt szintű teraszt, mely utal a meglévő, medencéhez kapcsolódó, jól üzemelő teraszokhoz.Ez az egység magában foglalja azt az építészeti elemet is, mely kijelöli a fixtribünök feljáró lépcsőjét.

A medencék elhelyezése mindkét esetben -az Európa Bajnokság idején, valamint a mindennapi használatban- lehetőséget biztosít az uszoda funkciójának megfelelő, belső közlekedési igények kielégítésére és külső megközelítésére (lásd funkcionális kialakítás címszó alatt!).

A telepítésnél elsődleges szempont volt,hogy az új fix létesítmények csak a bővítésre rendelkezésre állóterületen helyezkedjenek el, a Főkert területét, valamint a közterületet ne vegyék igénybe. A terület keleti oldalán a medence körüljárhatósága csak úgy volt biztosítható, hogy a terület határa kiegyenesedik,  az uszoda területének csökkentésével és a közterület ugyanilyen méretű átadásával( a helyszínrajzon ábrázoltuk a javasolt területcserét). Az Európa Bajnokságidején az ideiglenes lelátók - a kiírás megengedésével összhangban- részben közterületen, részben a Főkert területén helyezhetők el.

A verseny oldal területén, könnyűszerkezetből modulban tervezett, a bírók számára és szükség szerint a légkondicionált számítógépes központnak fedett elhelyezést biztosító ideiglenes létesítmény kerül kialakításra, melynek tetőszintje /a jobb rálátás szempontjából/ helyet ad az úszómedencéhez kapcsolódó eredményhirdetésnek.

Természetesen a nagy program a meglévőfaállomány jelentős részének kivágását teszi szükségessé, de ahol lehetett egy-egy értékes egyedet megtartottunk, illetve az uszoda terét északi irányból a megtartott fasor zárja le.

Az épületegyüttes megközelítése verseny idején

Elsődleges szempont volt a versenyzői- és aközönségforgalom elkülönítése.

A funkcióból adódóan a versenyzők, edzők,versenybírók a meglévő fedett uszoda bejáratán közelítik meg az épületegyüttest. A meglévő öltözőkön keresztül, a régi medencék  használatával/bemelegítés, edzés/  érik el az új versenymedencéket.

A közönség, a  versenyzők közlekedési rendszerével ellentétes irányból,  az úszómedenceészak-keleti sarkán közelíti meg  mint a fix,  mint az ideiglenes lelátókat. Fixlelátót – a költségek csökkentése érdekében csak az úszómedencéhez, és a minimális 1000 férőhelyre létesítettünk. Mobil lelátót az úszómedencéhez 5000 főre, az ugrómedencéhez 2000 főre terveztünk, melyeknek a feltöltése a közös közönségbejáraton keresztül, míg a lökésszerű ürítése több kijáraton át lehetséges. Az egyes eseményeken várható nagy érdeklődés miatt a jelenlegi külső lelátó 3600 férőhelyének felhasználásával is számoltunk, ahonnan nagy kivetítők segítségével lehet a szomszédban zajló eseményeket figyelemmel kísérni. Ez az úszómedencében folyó sportesemény estén összesen 9600 nézőelhelyezését jelenti.

Az elkülönített közlekedési rendszerből adódóan, a versenyzői oldalhoz kapcsolódik a meglévő szálloda funkciója, mely a bírók, szövetségek igényeit elégítheti ki. A közönségforgalmi oldalhoz kapcsolódva, de attól elkülönülve, a meglévő klubház a sajtó és a VIP vendégek számára kerül hasznosításra, önálló bejárattal a Duna-part felől. A klubház az EB idején alkalmassá tehető a szükséges irodák befogadására a tervezett eredeti állapot rekonstruálása esetén is, ami tervezői szándék.

A fix lelátó alatt visszapótolt edzőterem nagy versenyek alkalmával a sportolói pihenőnek és „utolsó hívószobának”rendezhető be.

A terv még arra is lehetőséget ad, hogy asajtó és a versenyzők, illetve edzők -bizonyos ellenőrzési szempontok figyelembevételével- a tervezett teraszon találkozzanak.

 

Az épületegyüttes mindennapi használata

Az új medencék elérhetők a meglévő épület öltözőrendszerén keresztül. Az új öltözők megközelíthetők kívülről is, az uszodai előírásoknak megfelelően /száraz-vizes oldal/, de használhatók szakági öltözőkként is /vízilabdázók, öttusázók, műugrók/ az uszoda vizes oldali része felől megközelítve. Az öltözők nagyobb flexibilitása érdekében a program szerinti 2x40 helyett 4x20 fősre terveztük az öltözőket.

A tervezés során betartottuk a medencék kialakítására vonatkozó sportági /FINA/ előírásokat, a létesítményeknél a lelátókra, a WC és vizes blokkokra, öltözőre érvényes országos építési szabályokat.

Az 1000 fős lelátó tetején végigfutónapozó terasz és a gépészeti központ tetején kialakított járható tető kisebb versenyek alkalmával lelátóként is szolgál 100-150 néző számára. Az elbontásra javasolt edzőtermet a lelátó alatt pótoltuk vissza a klubház felől közvetlen megközelítést adva.

Az új medencék szervesen kapcsolódnak a meglévő épületegyütteshez, értéknövelően szolgálják mint a sport, mint a közönség elvárásait.

No items found.