Impresszum

Budakalász - óvoda

A kereszt felső
ága égre mutat,
nagy örömhírt tudat:
„itt van a te utad”
a kereszt két karja a légbe szétszalad,
rajta sovány kezek tört vért virágzanak:
„vigyázz: őr a lélek, de a test megszakad,
kétfelé visz ösvény s te szabad vagy, szabad”
a keresztnek alsó
ága földre mutat:
„vesződj: itt áss kutat,
lásd benne arcodat.”

(Weöres Sándor: Kereszt-árnykép)

Négy

A pályázati kiírás mottójában a kereszt által megjelölt négy irány nem négy választható utat jelöl ki, hanem ezek együttes, egymást kiegészítő szerepére utal. A kereszt Jézus szenvedésének és Isten szeretetének a jele.

A négyesszám több szempontból is a teljességhez kapcsolódik (négy évszak, négy égtáj,négy végtag), kiegyensúlyozottságot sugall.

Négy,egymástól elforduló részből áll össze a papírból hajtogatott szélforgó, az óvodások kedvenc játéka. A forgó mozgás finom dinamikát ad a formának.

Az óvodalogója négyes tagolásával utal a keresztre, finom elfordulásával a szélforgóra,de lehet egy ugrándozó gyerek is, vagy egy közösség jelképe, konkrétan akár a négy csoport is.

Tagolás

Az óvoda négy csoportos. Négy elemet többféleképpen lehet elhelyezni:

Lehet sorolni. Előnye, hogy egyenrangúak az elemek. Hátránya, hogy a két közbenső elem helyzete bizonytalan, szemben a páratlan számú sorozatokkal (pl. három elemnél egyértelműek a viszonyok, bal-középső-jobb). Látszólag azonosak az adottságok, de a szélsők kerülhetnek jobb vagy rosszabb helyzetbe a közbensőknél.

Lehet párosával rakni. Előnye a csoportpárok szorosabb összetartozása. Hátránya ugyanebből adódik, a két csoportpár elszakad egymástól, a távolabbi kapcsolat miatt szembenállás alakulhat ki közöttük.

Lehet önállóan elhelyezni. Előnye, hogy mind a négy elemnek saját világa van, saját mikroklíma hozható létre. Hátránya lehet az elkülönülés a többiektől.

Az utóbbi alaphelyzetet választottuk. A négy csoport külön elemként jelenik meg a kertben, mégis összetartoznak, mint a kereszt négy ága, egymás felé fordul az oromfaluk, a kapcsolatot a köztük lévő közös kert adja.

Utcavonal

A védelemnek természetesen van egy elsődleges vonala is: az utcamenti szárny. Az utca és a vasút felől hosszú, emeletes épületsáv határolja el az óvodakertet, vizuális intimitást és zajvédelmet adva a belső világnak.

Az utcai szárny északi vége a gazdasági udvar és a konyha, déli vége a közösségi terem,középen a mindezt felügyelő óvónői blokk. Emeletén a szükséges kiszolgálófunkciók.

Fogadóudvar

Fontosnak éreztük, hogy ne csak beessünk egy ajtón át a házba, hanem legyen fogadótér,ahová jó megérkezni. Ennek a legjobb helye a templomkert felőli sarok, ahol a legnagyobb és legszebb fa áll, és reggeli napsütés fogadja az érkezőgyerekeket.

A fa köré szerveződik a fogadóudvar, ahol fedett helyre lehet tenni a babakocsit, a biciklit, a motort, ahol jó várakozni, be lehet látni az óvodakertbe és a tornaterembe. Utóbbi meg is nyitható teljes szélességben, így összefüggő belső és külső közösségi tér alakítható ki.

A fogadótér közvetlenül kapcsolódik a templomkerthez, át tudunk sétálni a játszótérre az utca érintése nélkül.

Négy csoport

A csoportszobák négy irányból állnak be az óvodaudvarba. A lényegében szabadonálló helyzettel a csoportszobák minden oldalról kapnak fényt.

Mind a négy csoportszobában mindig kicsit más a hangulat, mások a fények és az árnyékok,mindnek saját karaktere van, ami időben folyamatosan változik. Ugyanez igaz a teraszokra és a saját udvarokra is.

Az egymás felé forduló oromfalak nagy üvegfelületein lehetőség van a vizuális kacsolatteremtésre a csoportok között.

A csoportszobáknál a tároló felett alacsony galériaszintet alakítottunk ki, amit könnyű elérni, és a mindennapi használatban megnöveli a helyiség területét. A felvezető üldögélős lépcső lesz az ovisok kedvenc helye.

Építész

Félix Zsolt, Hőnich Richárd

Belsőépítész
Látványtervező
Tájépítész

Horváth Bettina, Sármán Dorka, Szohr Gábor, Tihanyi Dominika

Tervezőgrafikus
Kiállítástervező
Funkció
Pályázat

meghívásos tervpályázat

Év
2021
Helyszín

Budakalász, Magyarország

Budakalász
,
HU
Megrendelő
Fotó
Díjak
Publikációk
Funkció
Pályázat

meghívásos tervpályázat

Év
2021
Helyszín

Budakalász, Magyarország

Budakalász
,
HU
Megrendelő
Fotó
Díjak
Publikációk
#
485
#
485

Budakalász - óvoda

Summa

A kereszt felső
ága égre mutat,
nagy örömhírt tudat:
„itt van a te utad”
a kereszt két karja a légbe szétszalad,
rajta sovány kezek tört vért virágzanak:
„vigyázz: őr a lélek, de a test megszakad,
kétfelé visz ösvény s te szabad vagy, szabad”
a keresztnek alsó
ága földre mutat:
„vesződj: itt áss kutat,
lásd benne arcodat.”

(Weöres Sándor: Kereszt-árnykép)

Négy

A pályázati kiírás mottójában a kereszt által megjelölt négy irány nem négy választható utat jelöl ki, hanem ezek együttes, egymást kiegészítő szerepére utal. A kereszt Jézus szenvedésének és Isten szeretetének a jele.

A négyesszám több szempontból is a teljességhez kapcsolódik (négy évszak, négy égtáj,négy végtag), kiegyensúlyozottságot sugall.

Négy,egymástól elforduló részből áll össze a papírból hajtogatott szélforgó, az óvodások kedvenc játéka. A forgó mozgás finom dinamikát ad a formának.

Az óvodalogója négyes tagolásával utal a keresztre, finom elfordulásával a szélforgóra,de lehet egy ugrándozó gyerek is, vagy egy közösség jelképe, konkrétan akár a négy csoport is.

Tagolás

Az óvoda négy csoportos. Négy elemet többféleképpen lehet elhelyezni:

Lehet sorolni. Előnye, hogy egyenrangúak az elemek. Hátránya, hogy a két közbenső elem helyzete bizonytalan, szemben a páratlan számú sorozatokkal (pl. három elemnél egyértelműek a viszonyok, bal-középső-jobb). Látszólag azonosak az adottságok, de a szélsők kerülhetnek jobb vagy rosszabb helyzetbe a közbensőknél.

Lehet párosával rakni. Előnye a csoportpárok szorosabb összetartozása. Hátránya ugyanebből adódik, a két csoportpár elszakad egymástól, a távolabbi kapcsolat miatt szembenállás alakulhat ki közöttük.

Lehet önállóan elhelyezni. Előnye, hogy mind a négy elemnek saját világa van, saját mikroklíma hozható létre. Hátránya lehet az elkülönülés a többiektől.

Az utóbbi alaphelyzetet választottuk. A négy csoport külön elemként jelenik meg a kertben, mégis összetartoznak, mint a kereszt négy ága, egymás felé fordul az oromfaluk, a kapcsolatot a köztük lévő közös kert adja.

Utcavonal

A védelemnek természetesen van egy elsődleges vonala is: az utcamenti szárny. Az utca és a vasút felől hosszú, emeletes épületsáv határolja el az óvodakertet, vizuális intimitást és zajvédelmet adva a belső világnak.

Az utcai szárny északi vége a gazdasági udvar és a konyha, déli vége a közösségi terem,középen a mindezt felügyelő óvónői blokk. Emeletén a szükséges kiszolgálófunkciók.

Fogadóudvar

Fontosnak éreztük, hogy ne csak beessünk egy ajtón át a házba, hanem legyen fogadótér,ahová jó megérkezni. Ennek a legjobb helye a templomkert felőli sarok, ahol a legnagyobb és legszebb fa áll, és reggeli napsütés fogadja az érkezőgyerekeket.

A fa köré szerveződik a fogadóudvar, ahol fedett helyre lehet tenni a babakocsit, a biciklit, a motort, ahol jó várakozni, be lehet látni az óvodakertbe és a tornaterembe. Utóbbi meg is nyitható teljes szélességben, így összefüggő belső és külső közösségi tér alakítható ki.

A fogadótér közvetlenül kapcsolódik a templomkerthez, át tudunk sétálni a játszótérre az utca érintése nélkül.

Négy csoport

A csoportszobák négy irányból állnak be az óvodaudvarba. A lényegében szabadonálló helyzettel a csoportszobák minden oldalról kapnak fényt.

Mind a négy csoportszobában mindig kicsit más a hangulat, mások a fények és az árnyékok,mindnek saját karaktere van, ami időben folyamatosan változik. Ugyanez igaz a teraszokra és a saját udvarokra is.

Az egymás felé forduló oromfalak nagy üvegfelületein lehetőség van a vizuális kacsolatteremtésre a csoportok között.

A csoportszobáknál a tároló felett alacsony galériaszintet alakítottunk ki, amit könnyű elérni, és a mindennapi használatban megnöveli a helyiség területét. A felvezető üldögélős lépcső lesz az ovisok kedvenc helye.

No items found.
Teleknyúlvány és bővítési lehetőség

A délnyugati teleknyúlvány leválik a nagy kertről, de nem csak a geometria miatt, szeparálja a facsoport is. Izgalmasnak tartjuk ezt a helyzetet, itt egy különleges atmoszférát szeretnénk teremteni, egy speciális kertet kialakítani, ahová alkalomszerűen vinnék át a csoportokat, egyedi foglalkozásokra.

Ha sikerül megvenni a mellette lévő telekvéget a fehér raktárépülettel, akkor ennek bontása után ez a különleges kert tovább bővülhetne.

A kertrész végében helyeztük el a kerti tárolót és a kertész öltözőt.

Tornaterem - közösségi tér

A tornatermet közvetlenül a főbejárat mellett helyeztük el, így közösségi térként az óvoda zavarása nélkül használható.

Közösségi térként megnyitható a fogadóudvar és a templomkert felé, összenyitható az előtérrel és a nevelőtestületi térrel, így tetszés szerinti méretűvé tágítható.

A földszinti akadálymentes wc közel van, az emeleten pedig vendég vizesblokkot alakítottunk ki.

Gazdasági bejárat és melegítőkonyha

A gazdasági bejáratot a főbejárattól a lehető legtávolabb helyeztük el. Itt rejtett módon lehet az óvodát kiszolgálni (hulladékszállítás, konyha feltöltése, bútorszállítás stb.),egy furgon is beállhat a gazdasági udvarba.

Az emeleti gépészeti helyiség erre néz, így a hőszivattyú kültéri egység zaja nem zavarja az óvodát.

A konyha is a gazdasági udvarból közelíthető meg. A konyhaöltözőt az emeleten helyeztük el.

Óvónői blokk

A fejépület központjában vannak az óvónők helyiségei, így mindent könnyen ellenőrizni tudnak (tornaterem,konyha, szülők fogadása, csoporttermek és udvar).

Az emeletre tettük fel a kiszolgáló helyiségeket (személyzeti öltözők, irattár, raktárak, mosoda),liftes elérés van.

A nevelőtestületi szoba többcélú helyiség. Közvetlenül a tornaterem mellett van, össze is nyitható vele közösségi funkció esetén. Szülői tárgyalóként is használható.

A logopédiára indokolatlannak éreztük a szabványban szereplő két nagy helyiséget, mivel ez jellemzően személyes,legfeljebb néhány fős foglalkozást jelent. Ezért két kisebb helyiséget alakítottunk ki, amelyek összenyithatók egy nagy helyiséggé.

Környezet-tudatosság

Alapelvünk: amit lehet,építészeti eszközökkel oldunk meg (jó tájolás, természetes fény és szellőzés,külső és/vagy belső árnyékolás, jó hőszigetelés, hőtároló tömeg stb.), és így csak a szükséges technika legyen beépítve a házba.

A megújuló energia racionális formáit is használjuk. Napelemek a fejépület és a csoportegységek napos magastetőin (az óvoda elektromos igényét biztosítja az energiaszolgáltatóval együttműködve). Hőtermelés víz-levegő hőszivattyúval, kültéri egységét a helyiségből leválasztva helyezzük el a perforált homlokzat mögött. Hőleadás padlófűtéssel és födém hűtés-fűtéssel, így a legkevesebb a szálló por.

A nyílászárókon páraszabályozású résszellőzők, elszívás vizesblokkokban, így gépi helyett természetes átszellőzéssel működik az óvoda.

Takarékos szervezés

A telek önmagában kicsi egy négycsoportos óvodához. A szomszédos templomkert, és főleg a sarokra tervezett játszótér jól kiegészíti a közvetlen óvodakerti funkciókat, nélkülük megoldhatatlan lenne a feladat.

Ezzel együtt arra törekedtünk,hogy a lehető legtakarékosabban szervezzük meg az óvodát.

A melegítőkonyhát konyhatechnológus tervező segítségével optimalizáltuk a lehető legkisebbre.

A főhelyiségek (csoportszobák és tornaterem) kivételével a többi helyiség területét kb. 90%-os méretre csökkentettük, így még teljes értékűen használhatók, mégis sok területet nyertünk a kert számára.

A takarékos szervezéssel acélunk az volt, hogy levegős maradjon a beépítés, megfelelő méretű csoportkertek alakuljanak ki, és egy kisebb, de jól használható közös kertre is legyen hely, ahová a csoportkertek ki tudnak terjeszkedni. Ezen felül legyen lehetőség fogadóudvarra is, valamint a fontosabb fák megtartására.

Az egyetlen, ami egy szokásos beépítéshez képest plusz területet vesz igénybe, az a kerengő, ez azonban olyan hangulati, és főleg funkcionális előnyökkel jár, ami miatt nem érezzük pazarlásnak (beépítési mód, csoportudvarok alkalmi bővületei, rossz időben motorpálya stb.). A kerengő kezelhető temperált térként is.